A név kötelez :)

A Kabbala tanítása szerint a név kötelez. Viselője azt az életutat fogja beteljesíteni, amire neve (amely horoszkópjával is analóg) indíttatja. Szintén a Kabbala tanítása szerint Isten a világegyetemet 22 betűn keresztül teremtette, amelyeknek számértékük is van. Ezeken a betűkön keresztül mindent lehet jellemezni, számértéküket összeadva.

Több számmisztikai elmélet van forgalomban, amelyek ezt az értéket tizes számrendszerben redukálják, azonban ha belegondolunk, a 22 számot nem biztos, hogy át kell helyezni másik számrendszerbe. Ha azonban maradunk a 22-es számrendszerben, és abban sem összeadjuk a számjegyeket, hanem csak kiemeljük az egyes helyiértéket, akkor kapunk egy, a névre nagyon jellemző számot. Ezt értékelni a Tarot nagy arkánumának lapjain keresztül lehet, amely rögtön megmutatja a név viselőjének jellemrajzát.

A családi név a család által felvállalt és egységesen megvalósítandó feladatot jelzi, míg a keresztnevek mind egy-egy egyéni feladatot, életminőséget jeleznek. Ebből a kettőből adódik a teljes név által mutatott életminőség, azonban az ember jellemzésénél minden egyes név fontos szerepet tölt be. Fontos, hogy a teljes, általunk használt nevet írjuk be fonetikusan, tehát úgy, ahogy kiejtjük. Különösen fontos tradícionális neveknél, hogy ne ragaszkodjunk a dupla betűkhöz, csak ha azt hosszan is ejtjük. pl: Máriássy=Máriási

Forrás : Ezo.hu

Fontos! A program nem a Tarot középkorban kialakult számozása, hanem a héber betűk és a Széfer Jecira alapján készült!

Szilágyi Tünde

Szilágyi: 18

A Császár

A császár a természet, a fizikai világ örökkévalóságát jelképezi. A császár világokat teremthet, meg is ismeri azt teljes mélységében, reálisan és felelősségteljesen működtetheti. Erőt vehet rajta viszont az öntörvényűség, megszállottja lehet a tökéletes, hibátlan végrehajtásnak. Ravaszsága átcsaphat öncélú félrevezetésekbe is. A császár uralkodni szeret, és jelleme határozza meg, hogyan teszi azt.
Tünde: 7

A Szeretők

A szeretők megértik a szeretet fontosságát létünkben, átérzik, hogy a szeretet vezet a teljességhez. Igyekeznek összeolvadni, eggyéválni a mindenséggel. Ők azok, akik szabadon, teljes szívükből hoznak döntéseket, de előfordulhat az is, hogy elérhetetlen szerelmi álmokat kergetnek.
Szilágyi Tünde: 3

A Főpapnő

A főpapnő útja a legszebb, mivel a szépség és a szeretet oldaláról közelíti meg az egyetemes tudást, mindezt roppant intuitívan. Feladata, hogy segítsen másokat is útjukon, így jutva el a bölcsesség kapujáig.. A főpapnő az, akinek számára megnyílik a titkos tudás kapuja, és betekintést nyerhet a legszentebb misztériumokba.

1 megjegyzés: